За успеха на всяка една компания е от изключително голямо значение качествените резултати. Големите и средни компании изискват от своите служители добри крайни резултати. Получаването на необходимото качество на продуктите или услугите на компаниите е тясно свързано с хората в компанията. Персоналът работи с високи стандарти, когато се чувства оценен в компанията, когато им се предостави неформална и приятна обстановка, да могат да се отпуснат, съчетано с приятелско отношение. Най-ефективният и бърз начин да се събуди това усещане в служителите на компанията е Организиране на тиймбилдинг. 

Има много игри, които могат да се включат в събитието за различни цели. Можете да използвате тези топ 5 нестандартни игри за Вашия екип.

1. Игра на възможности

Време – 5-10мин.

Подходяща за – една или няколко малки групи

Необходими материали – всякакви предмети

Начин на игра – Раздават се 5 различни предмета на един играч от отбор. Избират се критерии, по които се оценява победителят. Всеки отбор има 5мин. за да демонстрира как се употребява съответния предмет на друг играч от отбора, без право да говори. Задължително условие е да се представи предмета по иновативен начин.

Цел – страхотна игра, с която можете да отключите креативното мислене на служителите си.

2. Голям крадрат

Време – 20-30мин.

Подходяща за – 15-20 човека

Необходими материали – дълго въже, връзка за очи на всеки участник

Начин на игра – Всички играчи застават в кръг. След това завързват очите си и хващат въжето с ръце. Когато всички са готови пускат въжето на земята и отстъпват една две крачки назад. Сега е време да намерят въжето и с малки крачки трябва да създадат идеален въжен квадрат. Определете в началото и време за изпълнение, за да бъде по-трудно и интересно.

Цел – изграждане на доверие в екипа, усъвършенстване на лидерски умения и подобряване на комуникацията в Екипа

3. Изпуснатото яйце

Време – 60 – 90мин.

Подходяща за – 2 – 10 малки групи

Необходими материали – офис предмети, сурови яйца

Начин на игра – Всички играчи се разпределят в отбори от 3 до 5 човека в отбор. Всеки отбор получава едно сурово яйце и няколко канцеларски материали. Отборите имат между 15 и 30мин, за да измислят начин, по който офис предметите да защитят суровото яйце от счупване. Използвайте меки материали! След като времето за мислене изтече, всички отбори се подреждат и един представител от всеки екип взима яйцето и го пуска от 2-рия етаж на сграда, а ако нямате сграда използвайте стълба или максимално високо място. Който отбор остане последен със здраво яйце печели.

Цел – развиване на креативното и нестандартно мислене, изграждане на доверие и комуникативност в екипа, самочувствие за решаване на проблеми

4. Скулптура от балони

Време – 30-40мин.

Подходяща за – малки, средни и големи групи

Необходими материали – балони, лента, маркери

Начин на игра – Участниците се разделят на няколко отбора по 3-4 човека в отбор. По-интересно се получава, когато отбора е събран от служители в различни отдели. Участниците в отбора трябва да работят заедно, за да създадат скулптура от балони, която изобразява техния отбор.

Цел – развива креативното мислене, обща работа за обща кауза, забавление

5. Паяжината на паяка

Време – 20-30мин.

Подходяща за – малки и средни групи

Необходими материали  – въжета, канап

 Играта е подходяща за открито пространство, когато времето позволява и в спортни салони, когато не е удачно да се играе на отрито. Разбира се може да се играе и на друго закрито място с голямо пространство. 

Начин за игра – Връзвате две големи въжета за дърво или нещо друго стабилно, за да се оформи правоъгълник или периметъра на паяжината. Трябва да е достатъчно голяма, че всеки от играчите да може да влезе в нея. С по-малки въжета или канап се оформя паяжината. Участниците трябва да работят заедно и да успеят да прекарат всеки един от отбора през паяжината, като само един играч може да е в мрежата. Ако някой настъпи мрежата, целият отбор започва от начало.

Цел – с тази игра се насърчава участниците/служителите да решават бързо и ефективно проблемите.

Това са минимална част от различни игри за тиймбилдинг. В топ 5 подредихме игри подходящи повече за малки фирми с малък брой служители. Има много интересни, креативни и сближаващи игри. Служителите във всички компании заслужават вниманието на работодателите си и добро отношение и настроение. 

Ние от Royal PR можем да организираме тиймбилдинг за Вас и Вашият екип. Изготвянето на програмата за всеки наш клиент е изключителна и единствена, съобразена с целите на фирмата. Подбираме подходящите игри според мястото, възрастта и броя на служителите. Ако мислете, че и Вие сте част от тези компании, които мислят за своите служители, ние сме насреща с идеята да помогнем и реализираме представите Ви.